Veelgestelde vragen wanneer je zelf bezwaar maakt voor je WOZ

eettafelbank

Je resultaten laten onderdrukken door een te hoge WOZ-waarde is zinloos! Laat dit niet gebeuren, zeker niet als het moeilijker wordt door de pandemie. De stijgende lijn van de afgelopen jaren zet zich in 2022 voort, waarbij de WOZ-waarden weer stijgen. Hogere lasten komen voort uit de combinatie van stijgende vastgoedwaarden en hogere tarieven van gemeentelijke belastingen en heffingen. Omdat je woning zwaarder belast wordt, is het belangrijk om de WOZ-waarde goed door te nemen. Een te hoge WOZ-waarde kan leiden tot een onevenredig hoge belastingaanslag. Dit is iets waar de meeste mensen naar kunnen kijken. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een WOZ-beschikking is zes weken vanaf de datum van de oorspronkelijke WOZ-beschikking. Zelf bezwaar maken voor je WOZ kan, maar waarschijnlijk heb je veel vragen.. Dit artikel zal je helpen een deel daarvan te beantwoorden.

Kun je bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking?

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde die staat vermeld in de WOZ-beschikking. Je hebt een termijn van zes weken vanaf de datum van de oorspronkelijke WOZ-beschikking om bezwaar in te dienen. Je bezwaar moet worden ingediend bij de lokale gemeente. In het boekje bij de WOZ-uitspraak staat hoe je bezwaar kunt maken bij je gemeente. In je bezwaarschrift moet je aangeven waarom je het niet eens bent met de WOZ-waarde. Je kunt bij je gemeente een taxatierapport opvragen waarin de grondslag voor de taxatie wordt toegelicht. In het geval van woningen bevat het rapport vaak de prijzen waartegen vergelijkbare woningen zijn verkocht. Hiermee kun je bepalen of je huis correct is geprijsd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt bij je bezwaar. Zoals hierboven vermeld, heb je vanaf de datum van de oorspronkelijke WOZ-beschikking slechts zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Na het verstrijken van deze termijn kun je geen bezwaar meer indienen en wordt de WOZ-waarde vastgesteld.

Wie beslist over het WOZ-bezwaar?

De gemeente beslist over je bezwaar. Aan het einde van het kalenderjaar waarin je bezwaar hebt gemaakt, moeten ze een besluit nemen. Maak je binnen de laatste zes weken van het jaar zelf bezwaar, dan heeft de gemeente zes weken de tijd om te reageren. De gemeente heeft maximaal 6 weken de tijd om de termijn te verlengen. Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op je bezwaarschrift, kun je een verzoek tot herziening indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de rechtbank. Als je het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank, kun je je zaak voorleggen aan de belastingkamer van het gerechtshof. In alle omstandigheden moeten gerechtskosten worden betaald.

Kan iemand helpen bij WOZ-bezwaar?

Heb je besloten zelf bezwaar te maken maar heb je toch hulp nodig, dan zijn er websites die je daarbij kunnen helpen. Houd er echter rekening mee dat je je bezwaar alleen via deze website kunt indienen als je gemeente daarbij is aangesloten.